VIZIJA IN STRATEGIJA

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je nuditi našim partnerjem kakovostne izdelke. S svojimi proizvodi in storitvami, ki so plod visoko strokovnega in razvojnega-kreativnega dela zagotavljamo optimalne rešitve za doseganje kakovostnih metalurških in livarskih proizvodov. Naša dodana vrednost je tudi prodaja ostalih metalurških materialov, katere so ključne za delovanje livarn in jeklarn. Zaradi naše velikosti smo okretnen in prilagodljiv partner in se hitro prilagodimo tržnim razmeram. Naše vodilo za kupce je: "VSE NA ENEM MESTU".

VIZIJA

Na domačem, evropskem in ostalih tujih tržiščih želimo okrepiti sedanji položaj ter s pomočjo strokovnega kadra postati najbolj zanesljiv in okolju prijazen poslovni partner na področju prodaje pomožnih metalurških materialov in izdelkov za livarne in jeklarne.

CILJI

Cilj poslovanja družbe je dolgoročna in stabilna ekonomska donosnost ter rast obsega poslovanja na vseh področjih od komercialnega, kadrovskega in tržnega deleža. Naše podjetje je osredotočeno na prihodnost in na povečanje izbora prodajnih artiklov ter dostopnost in prilagodljivost kupcem. S pomočjo digitalizacije prehajamo na novejši, bolj napreden poslovni model s katerimi se bomo še bolj učinkovito prilagodili našim kupcem in njihovim zahtevam.

TOP