OSTALI IZDELKI

SREDSTVA ZA NAOGLJIČEVANJE

Naši KARBURITI so naogljičevalna sredstva, ki se raztapljajo v talini z namenom povečanja vsebnosti ogljika. Uporablja se za naogljičevanje taline železovih zlitin in jekla.

KARBOSIL SiC

KARBOSIL uporabljamo za dodajanje silicija in naogljičevanje taline v indukcijskih pečeh. Prav tako se uporablja pri izdelavi sintetične litine, kjer so zahtevane nižje vrednosti žvepla in dušika.

MODIFIKATORJI

Z modi­ficiranjem sive litine označujemo postopek, pri katerem litini dodamo cepivo, ki pri strjevanju litine povzroči kristalizacijske spremembe. Le-te so neprimerno večje, kot bi jih bilo pričakovati iz sprememb kemične sestave litine zaradi dodatka. Najučinkovitejša cepiva vsebujejo elemente, ki so močni odžvepljevalci in dezoksidanti (aluminij, kalcij, barij, magnezij, stroncij ali cirkon). Produkti deoksidacije litine z omenjenimi elementi predstavljajo nove kristalizacijske kali za izločanje grafi­ta.

FERRO LEGURE

NODULATORJI

DRUGI EKSOTERMNI POSIPI

SREDSTVA ZA POSNEMANJE ŽLINDRE

TOP