SREDSTVA ZA RAZVOJ

Projekti sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije

2022

SOFINANCIRANJE RAZVOJNEGA PROJEKTA: RAZVOJ NOVE SIVE LITINE SINIMO ZA ZAVORNE DISKE IN OGNJEVZDRŽNEGA VODNEGA PREMAZA

Opis projekta: 

Razvoj nove sive litine (vermikularne ali nodularne) z izboljšano odpornostjo na toplotno utrujanje primerne za uporabo na vlakih, ki dosegajo hitrosti do 250 km/h ter zamenjava obstoječe jeklene litine. Konzorcijski partner Exoterm bo razvil inovativen SOL-GEL premaz s kombinacijo naravnih in recikliranih ognjevzdržnih polnil na vodni osnovi, s katerim bodo izdelana jedra ter zavorne plošče iz nove SiNiMo litine še bolj trajnostna in okolju prijazna. 

Čas trajanja projekta: 11/2022 - 10/2024

Vrednost projekta: 705.554,27 €

Sofinancirana sredstva: 299.680,41 €

Cilji projekta:

S spremembo materiala obstoječe zavorne plošče iz jeklene litine na sivo litino (SiNiMo) bomo zaradi nižje gostote sive litine dosegli znižanje mase izdelka za vsaj 9 % in sicer iz 109,3 kg na manj kot 100 kg. Zamenjava bo možna na podlagi izboljšanih toplotnih ter mehanskih lastnosti  sive litine, ki bodo primerljive z obstoječo jekleno litino.

Naložba je financirana s strani EU in je del ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) katera je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si in portal www.evropskasredstva.si

P4D ReactEU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je s strani Podjetniškega sklada Slovenije pridobilo potrjena sredstva za izvedbo projekta digitalne transformacije podjetja (EXOGODIGITAL) v sklopu razpis P4D ReactEU.

Digitalna transformacija podjetja EXOTERMIT(EXOGODIGITAL)

V okviru akcijskega načrta se bo izvedla programska rešitev EXO-PORTAL, digitalno podpisovanje in arhiviranje izhodnih računov, vzpostavitev IT industrijske infrastrukture za spremljanje, analiziranje in optimiranje proizvodnje in vzpostavitev baz podatkov''Single source of truth'', uvedba IT programskih rešitev za digitalizacijo prodajnega in nabavnega procesa (brezpapirno poslovanje), izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Predvidena je odprava pomanjkljivosti varnostnega testa. Nadgradi se poslovno informacijski sistem, ki bo integriran z ostalimi programskimi orodji EXOPROIZVODNJA in EXO-PORTAL, prvi deluje kot IoT platforma in z vsemi svojimi funkcionalnostmi omogoča popolno izvajanje vseh funkcij Pametne tovarne.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je s strani Podjetniškega sklada Slovenije dobilo odobren vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM. Z uvedbo modela želimo dvigniti trajnost in stabilnost podjetja za stare in nove izzive.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je s strani Podjetniškega sklada Slovenije dobilo odobren vavčer za dvig digitalnih komptetenc. V sklopu izboraževanj bodo zaposleni v podjetju postali digitalno bolj vešči in pripravljeni na prehod v digitalno podjetništvo.

2021

Vavčer za kibernetsko varnost

Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je s strani Podjetniškega sklada Slovenije dobilo odobren vavčer za izvedbo stortitev iz naslova kibernetske varnosti. S pridoboljenimi poročili smo znatno izboljšali kibernetsko varnost podjetja.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je s strani Podjetniškega sklada Slovenije dobilo odobren vavčer za pripravo digitalne strategije. S pripravljeno digitalno strategijo je podjetje pripravljeno na prehod v digitalno podjetništvo.

Vavčer za certifikate kakovosti

Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je leta 2019 kandidiralo na javnem razpisu in pozivu VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76 ki ga je razpisal Slovenski podjetniški sklad in pridobilo vavčer in s tem sredstva, ki jih je podjetje namenilo za vpeljavo standarda ISO 45001:2018 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (julij 2019) in vzdrževanje standarda ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti (september 2019).

TOP