EKOLOGIJA

ZEMLJA JE TISTO, KAR NAM JE VSEM SKUPNO.

V Exoterm-it d.o.o. se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in skupnosti, v kateri delujemo. Zato sprejemamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki zadevajo našo dejavnost, izdelke in storitve. Visoka okoljska zavest je eden osnovnih elementov razvoja in kakovosti naših proizvodov. Na vseh področjih delovanja spodbujamo in zahtevamo odgovorno ravnanje z okoljem. Prizadevamo si za vedno boljše okoljske pogoje poslovanja, gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, zmanjševanje emisij in smotrno ravnanje z odpadnimi surovinami. Naravne vire ohranjamo tudi s ponovno uporabo surovin in kupovanjem recikliranih surovin oz. izdelkov pri dobaviteljih.

Od leta 2013 na območju Exoterma deluje sončna elektrarna z nazivno močjo 650 kW.

V letu 2022 smo v podjetju opravili izračun ogljičnega odtisa organizacije po standardu ISO 14064-1:2019 in GHG protokolu.

Podatki izračuna za leto 2021 so sledeči:

SCOPE [t CO2]
Emission GHG scope 1 349
Emission GHG scope 2 631
Emission GHG scope 1 and 2 981
Emission GHG scope 3< 1.597
Emission GHG scope 1,2,3 2.577
TOP