IZDELKI ZA LIVARNE

Ognjevzdržni premazi se uporabljajo v livarnah (jeklene litine, sive in nodularne litine, ter neželeznih kovin), za premazovanje peščenih form in jeder.

Premazi ustvarjajo visoko temperaturno pregrado po celotni premazani površini med litino in substratom (forma ali jedro), s čimer zmanjšajo toplotni šok, ki ga povzroči peščeni substrat.

Premazi zagotavljajo gladko površino forme, izboljšajo njeno trdnost, zmanjšajo reakcije med substratom in talino ter dajejo homogeno/gladko površino ulitka. Nanos ognjevzdržnega premaza prav tako ščiti pred določenimi napakami, kot so izceje, pripečen pesek, izbokline/vdolbine in druge.

Naši premazi se lahko uporabljajo z različnimi tehnikami nanašanja – potapljanje, brizganje, polivanje in premazovanje s čopičem, kar zagotavlja prilagodljivost proizvodnjam posameznih livarn. Učinkovit premaz mora zagotavljati naslednje lastnosti:

  • Zadostne ognjevzdržne lastnosti, da preprečijo vdor taline v substrat
  • Dobra oprijemljivost na substrat in dobre prekrivne lastnosti
  • Ne povzročajo luščenja, mehurjenja ali pokanja pri procesu sušenja
  • Dobre suspenzijske in mešalne lastnosti
  • Dobra stabilnost med skladiščenjem
  • Dobro nanašanje

VODNI PREMAZI

NAZIV OSNOVNA SESTAVA NAMEN
SIVE LITINE S KROGLJIČNIM GRAFITOM SIVE LITINE Z LAMELARNIM GRAFITOM BAKROVE ZLITINE ALUMINIJEVE LITINE JEKLENA LITINA MANGANSKA JEKLA
AQUADUR CPX grafit
AQUADUR ZP cirkon
AQUADUR ZG cirkon, grafit

ALKOHOLNI PREMAZI

NAZIV OSNOVNA SESTAVA NAMEN
SIVE LITINE S KROGLJIČNIM GRAFITOM SIVE LITINE Z LAMELARNIM GRAFITOM BAKROVE ZLITINE ALUMINIJEVE LITINE JEKLENA LITINA MANGANSKA JEKLA
EXO COATING BBE grafit, silikat
EXO COATING ZBBE cirkon
EXO COATING ZBBE/G Cirkon, grafit
EXO COATING ABBE aluminijev oksid
Exosol MO magnezit
EXO EP-02 cirkon, olivin

VEZIVA

NAZIV OSNOVNA SESTAVA
silikatno vezivo
VEZIVO MX
-R, -7,
-11, -15
Z dodatkom za razpad po litju
VEZIVO M Brez razpadalca
BETASIL 10 Z dodatkom za razpad po litju

RAZREDČILCI

NAZIV OSNOVNA SESTAVA NAMEN
EXO RAZREDČILO za alkoholne premaze Alkoholno topilo EXO COATING RAZREDČILO lahko uporabljamo za sledeče premaze:
EXO COATING ZBBP, ZBBE, BBE, ZBBE/G, ZG 3V, L25 ORANGE, L EXOSOL MO

LOČILCI

Ločilci za kovinske forme

NAZIV OSNOVNA SESTAVA NAMEN
ALUTIL MOP 417 Petrolejski premaz na osnovi mineralnih olj Tlačno litje cinkovih in aluminijevih zlitin za vroča orodja
ALUTIL AMF Vodni koncentrat na osnovi koloidnega grafita in aditivov Namenjen je premazovanju kokil pri litju Al, Mg, Zn in Cu zlitin. Za hladna orodja
ALUTIL MOP 461 Petrolejski premaz Tlačno litje cinkovih in aluminijevih zlitin

Ločilci za modele pri avtomatskem formiranju

NAZIV NAMEN
TEXOL A BENTONITNE FORME
LOČILEC GS/C CRONING POSTOPEK

OSTALO

NAZIV OSNOVNA SESTAVA NAMEN
KITEX-C CO2, croning, cold-box in hot-box Masa za popravilo peščenih jeder in form
POPEX CO2, croning, cold-box in hot-box, bentonitne forme Lepilo za forme in jedra
TOP