KROŽNO GOSPODARSTVO

Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov. Ko izdelek pride do konca svoje življenjske poti, se materiale, iz katerega je izdelan, v največji možni meri obdrži v gospodarstvu. Tako se jih lahko s pridom vedno znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost.

V podjetju Exoterm-IT d.o.o. sledijo smernicam države in evropske unije na nivoju krožnega gospodarstva. Podjetje tudi aktivno sodelovalo v projektu CAT4.0.

Ravnanje z odpadki

V proizvodnem obratu imamo dobro razvit sistem kroženja izmeta. Večino izmeta (90%) smo zmožni že sami ponovno predelati in uporabiti v novih izdelkih.

V neproizvodnih prostorih ima podjetje urejeno zbiranje odpadnega papirja. Odpadni papir se namreč lahko ponovno uporabi proizvodnem procesu podjetja.

Sekundarne surovine

Na podlagi preteklih raziskav smo ugotovili, da v določenih proizvodnih panogah nastajajo stranski produkti, ki jih tretirajo kot odpadek. Material pa ima z določeno predelavo še uporabno vrednost, ki ga lahko deloma ali v celoti uporabimo pri izdelavi naših izdelkov.

Podjetje Exoterm-IT d.o.o. stalno raziskuje možnosti uporabe izmeta oz. odpadnih surovin iz drugih podjetij.

Konkurenčnost in inovacije

V Sloveniji ima podjetje le malo konkurence z izdelki katere proizvaja. Blagovna znamka EXOTERM se je sicer že dobro uveljavila tudi v drugih državah.

Inovacije so vir napredka. V oddelku za razvoj in raziskave skrbijo za kontrolo kakovosti njihovih izdelkov, hkrati pa razvijajo nove. Prizadevajo si za tesno sodelovanje z kolegi iz akademskih krogov, partnerji, kakor tudi kupci. Oddelek tako v raziskavah in razvoju sodeluje z Oddelkom za materiale in metalurgijo, Naravoslovno-tehnične fakultete Univerze v Ljubljani ter s tujim partnerjem Magma GmbH iz Nemčije.

TOP