OSTALI PROIZVODI

Naši KARBURITI so naogljičevalna sredstva, ki se raztapljajo v talini z namenom povečanja vsebnosti ogljika. Uporablja se za naogljičevanje taline železovih zlitin in jekla.

KARBURIT NG KARBURIT NL KARBURIT PK

JEKLENA LITINA

NODULARNA LITINA

SIVA LITINA

TEMPRANA LITINA

KARBOSIL uporabljamo za dodajanje silicija in naogljičevanje taline v indukcijskih pečeh. Prav tako se uporablja pri izdelavi sintetične litine, kjer so zahtevane nižje vrednosti žvepla in dušika.

Z modi­ficiranjem sive litine označujemo postopek, pri katerem litini dodamo cepivo, ki pri strjevanju litine povzroči kristalizacijske spremembe. Le-te so neprimerno večje, kot bi jih bilo pričakovati iz sprememb kemične sestave litine zaradi dodatka. Najučinkovitejša cepiva vsebujejo elemente, ki so močni odžvepljevalci in dezoksidanti (aluminij, kalcij, barij, magnezij, stroncij ali cirkon). Produkti deoksidacije litine z omenjenimi elementi predstavljajo nove kristalizacijske kali za izločanje grafi­ta.

SIVA LITINA

MODIFIKATOR SL 6 Ba MODIFIKATOR SL 3
FeCr FeMn FeSi FeV FeP FeTi FeNi FeMo FeB FeS
FeSiMg5 FeSiMg6 FeSiMg9
LUNKERITI TERMOTOP US TERMEX 15 TERMEX B

JEKLENA LITINA

NODULARNA LITINA

SIVA LITINA

TEMPRANA LITINA

Al / Cu LITINE

PEŽE

JEKLENA LITINA

NODULARNA LITINA

SIVA LITINA

TEMPRANA LITINA

Al / Cu LITINE