Ekologija

Ekologija

V Exoterm-it d.o.o. se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in skupnosti, v kateri delujemo. Zato sprejemamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki zadevajo našo dejavnost, izdelke in storitve. Visoka okoljska zavest je eden osnovnih elementov razvoja in kakovosti naših proizvodov. Na vseh področjih delovanja spodbujamo in zahtevamo odgovorno ravnanje z okoljem. Prizadevamo si za vedno boljše okoljske pogoje poslovanja, gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, zmanjševanje emisij in smotrno ravnanje z odpadnimi surovinami. Naravne vire ohranjamo tudi s ponovno uporabo surovin in kupovanjem recikliranih surovin oz. izdelkov pri dobaviteljih.

Od leta 2013 na območju Exoterma deluje sončna elektrarna z nazivno močjo 650 kW.

Podatki sončne elektrarne

ELEKTRIKA
Skupaj proizvedeno:
1600.74 MWh
co2
Prihranek CO2 izpustov:
627610.07 kg
drevo
Enakovredno zasajenim drevesom:
2097.37