Zgodovina podjetja

Pomembnejši zgodovinski mejniki

1772
Delavnica mila v lasti Josipa Focka iz Kranja, katere lastnik je bila družina Fock še leta 1946.

1947
Nacionalizacija in ustanovitev okrajnega industrijskega podjetja »Tvornica mila«

1958
Preimenovanje v »Oven Kranj« Zaradi padanja deleža na trgu pralnih, čistilnih, kemičnih in kozmetičnih sredstev, se je tovarna tega leta preusmerila v proizvodnjo kemičnih izdelkov za livarstvo in metalurgijo. Milarski izdelki so bili leta 1960 dokončno ukinjeni.

1961
Preimenovanje v kemično tovarno Exoterm, ki je v naslednjem letu preselila obrate iz mestnega središča Kranj na Polico, kjer ima družba sedež še danes.

1991
Razpad skupnega jugoslovanskega trga in padec proizvodnje. V 90. letih družba ponovno vstopi v lastninsko preoblikovanje.

1995
Začetek tehničnega sodelovanja z nemško družbo Eckart Werrke, oziroma njihovo hčerinsko družbo «non ferrum« iz Avstrije pri proizvodnji aluminijskega prahu in tehničnega sodelovanja z nemško družbo MAGMA Gmbh iz Aachna na področju uporabe računalniške simulacije v livarstvu.

2002
Ustanovitev hčerinske družbe Exoterm-it d.o.o., družbe za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino.

2009
Exoterm-it d.o.o. je dobila priznanje in naziv Gazela 2009, kot eno najbolj dinamičnih in hitro rastočih podjetij v Sloveiji.