EKSOTERMNA IZOLACIJSKA SREDSTVA

Eksotermno izolacijsko sredstvo v stiku s talino v napajalniku oziroma v glavi ingota reagira močno eksotermno. Pri tem se sprošča toplota v notranjost napajalnika oz. glave. Ostanek po gorenju je visoko porozen, kar zagotavlja dobre izolacijske lastnosti.

Naša eksotermna izolacijska sredstva so proizvedena v različnih oblikah, in sicer kot pokrovi ali posipi.

EKSOTERMNI IZOLACIJSKI POSIPI LUNKERITI
EKSOTERMNI IZOLACIJSKI POKROVI