КОНТАКТ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

exoterm-it_web_logo-m_90

EXOTERM-IT d.o.o., družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino,
Struževo 66, 4000 Kranj,
Mat. št.: 1775421
ID št. za DDV: SI91817277

Telefon:
+386 (0)4 2770-700
+386 (0)4 2770-711
+386 (0)4 2770-714

Fax:
+386 (0)4 2770-716

TRR:
IBAN SI56 0700 0000 0843 602 (GB d.d. Kranj)
IBAN SI56 3300 0000 0582 088 (Addiko Bank d.d.)
IBAN SI56 1010 0003 8034 471 (Banka KOPER)
IBAN SI56 3500 1000 0648 357 (BKS)
IBAN SI56 0231 2025 7298 329 (NLB)

exoterm_web_logo-m_90

Exoterm holding d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, Slovenija
Mat. št.: 5033098
ID št. za DDV: SI65817397

Telefon:
+386 (0)4 2770-713
+386 (0)4 2770-700

Fax:
+386 (0)4 2571-230
+386 (0)4 2770-777

TRR:
IBAN SI56 0700 0000 0002 224 (GB d.d., Kranj)
IBAN SI56 3300 0000 0581 991 (Addiko Bank d.d.)
IBAN SI56 1010 0003 8761 389 (Banka KOPER)
IBAN SI56 3500 1000 0648 454 (BKS)

Bojan Veber, univ. dipl. inž. met.
Direktor
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: bojan.veber@exoterm.si

Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.
Prokurist
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: janko.cevka@exoterm.si

Slavko Spasojević, dipl. oec.
Vodja nabave
e-pošta: komerciala@exoterm.si

Gregor Zevnik, dipl. org.
Vodja prodaje
e-pošta: komerciala@exoterm.si

Andraž Čevka, mag. org. inf.
Vodja projektov
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: andraz.cevka@exoterm.si

Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.
Predsednik upravnega odbora
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: janko.cevka@exoterm.si

Andraž Čevka, diplomirani organizator (UN)
Vodja projektov
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: andraz.cevka@exoterm.si

Žiga Čevka, inž. mep.
Vodja projektov
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: ziga.cevka@exoterm.si
Naslov

Struževo 66, 4000 Kranj
Slovenija

E-pošta

exoterm@exoterm.si

Telefon

+386 4 2770 711

Delovni čas

ponedeljek — petek: 6:00 — 14:00