Razvoj in raziskave

Laboratorij

Inovacije so vir napredka. Sodelavci v oddelku za razvoj in raziskave skrbimo za kontrolo kakovosti naših izdelkov, hkrati pa razvijamo nove. Prizadevamo si za tesno sodelovanje z našimi kolegi iz akademskih krogov, našimi partnerji, kakor tudi našimi kupci. Naš oddelek tako v raziskavah in razvoju sodeluje z Oddelkom za materiale in metalurgijo, Naravoslovno-tehnične fakultete Univerze v Ljubljani ter z našim tujim partnerjem Magma GmbH iz Nemčije.

Varovanje okolja

V Exoterm-it d.o.o. se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in skupnosti, v kateri delujemo. Zato sprejemamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki zadevajo našo dejavnost, izdelke in storitve. Visoka okoljska zavest je eden osnovnih elementov razvoja in kakovosti naših proizvodov. Na vseh področjih delovanja spodbujamo in zahtevamo odgovorno ravnanje z okoljem. Prizadevamo si za vedno boljše okoljske pogoje poslovanja, gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, zmanjševanje emisij in smotrno ravnanje z odpadnimi surovinami. Naravne vire ohranjamo tudi s ponovno uporabo surovin in kupovanjem recikliranih surovin oz. izdelkov pri dobaviteljih.

Od leta 2013 na območju Exoterma deluje sončna elektrarna z nazivno močjo 650 kW.