Razvoj in raziskave

Laboratorij

Inovacije so vir napredka. Sodelavci v oddelku za razvoj in raziskave skrbimo za kontrolo kakovosti naših izdelkov, hkrati pa razvijamo nove. Prizadevamo si za tesno sodelovanje z našimi kolegi iz akademskih krogov, našimi partnerji, kakor tudi našimi kupci. Naš oddelek tako v raziskavah in razvoju sodeluje z Oddelkom za materiale in metalurgijo, Naravoslovno-tehnične fakultete Univerze v Ljubljani ter z našim tujim partnerjem Magma GmbH iz Nemčije.

Varstvo okolja

V Exoterm-it d.o.o. se zavedamo naše odgovornosti do okolja in skupnosti v kateri delujemo. Zato sprejemamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki vplivajo na našo dejavnost, naše izdelke in naše storitve. Visoka okoljska zavest je eden osnovnih elementov razvoja in kakovosti naših proizvodov in spodbujamo ter zahtevamo odgovorno ravnanje z okoljem na vseh področjih našega delovanja. Vsi v naši družbi si prizadevamo za stalno izboljševanje okoljskih pogojev poslovanja, za gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, zmanjševaju emisij ter učinkovito ravnanje z odpadnimi surovinami. Trudimo se ohranjati naravne vire z ponovno uporabo in recikliranjem surovin ter kupovanjem recikliranih surovin oz. izdelkov pri naših dobaviteljih.

Od leta 2013 je na območju Exoterma aktivna sončna elektrarna z nazivno močjo 650 kW.