Proizvodni program

Proizvodnja in prodaja pomožnih livarskih ter metalurških sredstev:

  • eksotermne zmesi in posipni lunkeriti,
  • termoizolacijski materiali za oblaganje kokil in medponovc pri litju jekla,
  • eksotermno-izolacijski napajalniki za litje kovin in zlitin,
  • talila, degazatorji za barvne kovine,
  • naogljičevalci, modifikatorji in briketi ferolegur za sivo in nodularno litino,
  • alkoholni in vodni premazi za peščene forme in jedra,
  • premazi za tlačno in kokilno litje,
  • izdelki za livarske forme (lepila za jedra, dodatki za CO2 postopek, ločilci, utrjevalci in drugo).

Zastopstvo:

  • program MAGMASOFT
  • grafitne elektrode za metalurško industrijo