Program Magmasoft ®

Zahteve naročnikov po vse krajših dobavnih rokih in tehnološko vedno zahtevnejši ulitki predstavljajo livarjem vse bolj drzne izzive. In pri njihovem reševnju je dodatna pomoč in podpora še kako dobrodošla. Tako kot si že snovalci novih izdelkov/ulitkov pri svojem delu pomagajo z računalniškimi orodji, tako je tudi kasneje pri načrtovanju in obvladovanju procesa izdelave le-teh potrebna uporaba podobnih orodij, da bi lahko izpolnili čim več pričakovanj naročnika in da bi bil končni izdelek kar najbliže pričakovnemu ter pravočasno dobavljen. V ta namen je podjetje MAGMA GmbH iz Aachna v Nemčiji razvilo programski paket MAGMASOFT®, namenjen simulacijam livarskih procesov. Program je bil zasnovan na Inštitutu za Metalurgijo v Aachn, ob sodelovanju številnih prestižnih livarn po vsem svetu in je najbolj razvit integriran sistem za načrtovanje procesa litja, analizo tehnologije ter njen razvoj.

MAGMASOFT® je najbolj razširjen programski paket za izvajanje simulacij livarskih procesov in beleži že preko 1300 instalacij širom sveta, med njimi 13 v Sloveniji ter po eno na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini:

– LTH CASTINGS d.o.o.
– PS CIMOS d.d.
– TALUM d.d.
– HIDRIA d.d.
– LIVAR d.d.
– ETA Cerkno d.o.o.
– Kovis-Livarna d.o.o.
– Litostroj Jeklo d.o.o.
– MLM d.d.
– Akrapovič d.d.
– OMCO Feniks d.o.o.
– Croning Livarna d.o.o.
– Letrika d.d.

Hrvaška:
– MIV d.d.

Bosna in Hercegovina:
– Jajce Alloy Wheels

MAGMASOFT® programska oprema pokriva simulacije celotnega procesa izdelave ulitka: polnjenje, napajanje, strjevanje in ohlajanje, toplotno obdelavo ter izračun napetostnih stanj in deformacij v ulitku in orodju v vseh teh fazah ter tudi v končnem, mehansko obdelanem ulitku. Omogoča poleg tega še izvoz rezultatov simulacij za nadaljno obdelavo v drugih CAE programskih paketih, kot npr. v pakete za FEM analizo, kar je pri razvoju optimalnega končnega izdelka še kako pomembno. Programski paket MAGMASOFT® tako dejansko pokriva celoten razvojni in proizvodni cikel končnega izdelka, od zasnove oblike do končnega produkta.

EXOTERM-IT d.o.o. je ekskluzivni zastopnik podjetja MAGMA Gmbh iz Nemčije, za programski paket MAGMASOFT® v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori ter Makedoniji. Poleg prodaje programske opreme nudimo tudi storitve računalniških simulacij s paketom MAGMASOFT® in usposabljanje (osnovno in nadaljevalno) tako za uporabnike kot tudi za naročnike simulacij. Svojim strankam na ta način omogočamo uporabo v svetu vodilnega programskega paketa za simulacijo livarskih procesov MAGMASOFT®.

Kontakt:
Janez Pristavec, univ. dipl. inž. met,
tel.: +386 (0)4 2770-730
faks: +386 (0)4 2770-730
mob.: +386 (0)31 330-661
e-pošta: janez.pristavec@exoterm.si