Exoterm HOLDING d.d.

EXOTERM d.d. ima dejavnost holdinga v okviru katerega upravlja z lastnim premoženjem ter v okviru skupine krepi, preko hčerinskega podjetja Exoterm-it d.o.o., svoj položaj v metalurško in livarski industriji tako na domačem kakor tujem trgu. Družba z neprestanim izpopolnjevanjem kakovosti upravljanja poslovnega sistema in na krepitvi konkurenčne sposobnosti družbe, dosega zaupanje poslovnih partnerjev. S stabilno rastjo in razvojem v skupini povečujemo ugled v poslovnem in družbenem okolju. Poslanstvo holdinga Exoterm, d.d. je izpopolnjevanje kakovosti upravljanja poslovnega sistema in krepitve konkurenčne sposobnosti skupine Exoterm, doseganje zaupanja poslovnih partnerjev in optimalnih poslovnih stroškov, kar omogoča stabilno rast in razvoj ter povečuje ugled v poslovnem in družbenem okolju.