EXOGODIGITAL

Digitalna transformacija podjetja EXOTERMIT(EXOGODIGITAL)

V okviru akcijskega načrta se bo izvedla programska rešitev EXO-PORTAL, digitalno podpisovanje in arhiviranje izhodnih računov, vzpostavitev IT industrijske infrastrukture za spremljanje, analiziranje in optimiranje proizvodnje in vzpostavitev baz podatkov”Single source of truth”, uvedba IT programskih rešitev za digitalizacijo prodajnega in nabavnega procesa (brezpapirno poslovanje), izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Predvidena je odprava pomanjkljivosti varnostnega testa. Nadgradi se poslovno informacijski sistem, ki bo integriran z ostalimi programskimi orodji EXOPROIZVODNJA in EXO-PORTAL, prvi deluje kot IoT platforma in z vsemi svojimi funkcionalnostmi omogoča popolno izvajanje vseh funkcij Pametne tovarne.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.