CONTACT AND LOCATION

EXOTERM-IT d.o.o.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino
Struževo 66,
4000 Kranj,
Mat. št.: 1775421
ID št. za DDV: SI91817277

Phone:
+386 (0)4 2770-700
+386 (0)4 2770-711
+386 (0)4 2770-714

Fax:
+386 (0)4 2770-716

IBAN:
IBAN SI56 0700 0000 0843 602 (GB d.d. Kranj)
IBAN SI56 3300 0000 0582 088 (Addiko Bank d.d.)
IBAN SI56 1010 0003 8034 471 (Banka KOPER)
IBAN SI56 3500 1000 0648 357 (BKS)
IBAN SI56 0231 2025 7298 329 (NLB)


Bojan Veber, univ. dipl. inž. met.
CEO
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: bojan.veber@exoterm.si

Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.
Prokurist
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: janko.cevka@exoterm.si

Andraž Čevka, mag. org. inf.
CIO
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-pošta: andraz.cevka@exoterm.si

Slavko Spasojević, dipl. oec.
Vodja nabave
e-pošta: komerciala@exoterm.si

Gregor Zevnik, dipl. org.
Vodja prodaje
e-pošta: komerciala@exoterm.si

EXOTERM HOLDING d.d.

Struževo 66,
4000 Kranj,
Slovenija
Mat. št.: 5033098
ID št. za DDV: SI65817397

PHONE:
+386 (0)4 2770-713
+386 (0)4 2770-700

Fax:
+386 (0)4 2571-230
+386 (0)4 2770-777

IBAN:
IBAN SI56 0700 0000 0002 224 (GB d.d., Kranj)
IBAN SI56 3300 0000 0581 991 (Addiko Bank d.d.)
IBAN SI56 1010 0003 8761 389 (Banka KOPER)
IBAN SI56 3500 1000 0648 454 (BKS)


Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.
Chairman of the Board of Directors
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-mail: janko.cevka@exoterm.si

Andraž Čevka, diplomirani organizator (UN)
Project manager
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-mail: andraz.cevka@exoterm.si

Žiga Čevka, inž. mep.
Project manager
tel.: +386 (0)4 2770-700
e-mail: ziga.cevka@exoterm.si

LOCATION

TOP