Varstvo okolja

Varstvo okolja

V Exoterm-it d.o.o. se zavedamo naše odgovornosti do okolja in skupnosti v kateri delujemo. Zato sprejemamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki vplivajo na našo dejavnost, naše izdelke in naše storitve. Visoka okoljska zavest je eden osnovnih elementov razvoja in kakovosti naših proizvodov in spodbujamo ter zahtevamo odgovorno ravnanje z okoljem na vseh področjih našega delovanja. Vsi v naši družbi si prizadevamo za stalno izboljševanje okoljskih pogojev poslovanja, za gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, zmanjševaju emisij ter učinkovito ravnanje z odpadnimi surovinami. Trudimo se ohranjati naravne vire z ponovno uporabo in recikliranjem surovin ter kupovanjem recikliranih surovin oz. izdelkov pri naših dobaviteljih.

Od leta 2013 je na območju Exoterma aktivna sončna elektrarna z nazivno močjo 650 kW.


Comments are closed.

 • O podjetju

  EXOTERM-IT, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2002 in je eno vodilnih in največjih proizvajalcev ter dobaviteljev pomožnih materialov za livarstvo in metalurgijo predvsem na območju jugovzhodne Evrope.
 • Kontakt

   Struževo 66, 4000 Kranj, Slovenija

   +386 4 277 700

   exoterm@exoterm.si

 • Socialna omrežja

 • Pridružena podjetja

  Trival kompoziti d.o.o.