tal-ex

TAL EX

Namen uporabe:
  • Aluminij in aluminijeve zlitine
  • Ostale barvne kovine

Opis izdelka

TAL-EX je talilo sive barve, ki že pri nizkih temperaturah eksotermno reagira z žlindro.

Povpraševanje po TAL EX

Zadeva