betasil-10

BETASIL 10

Namen uporabe:
  • Jeklene litine
  • Nodularne litine
  • Sive litine
  • Ostale barvne kovine

Opis izdelka

BETASIL 10 je tekoči dodatek za silikatna veziva, ki ga primešamo peščeni mešanici za CO2 postopek, zaradi izboljšanja razpada po litju.

Povpraševanje po BETASIL 10

Zadeva