alutil_am100

ALUTIL AM 100

Namen uporabe:
  • Nodularne litine
  • Sive litine

Opis izdelka

ALUTIL AM – 100 je sestavljen iz Al paste ter posebnih dodatkov, kateri preprečujejo lepljenje peščenih mešanic na modele pri CO2 postopku, furanskih in svežih bentonitnih mešanic. Namenjen je kovinskim, plastičnim in lesenim modelom.

Povpraševanje po ALUTIL AM 100

Zadeva