Exoterm HOLDING d.d.

Exoterm HOLDING d.d.

EXOTERM d.d. ima dejavnost holdinga v okviru katerega upravlja z lastnim premoženjem ter v okviru skupine krepi, preko hčerinskega podjetja Exoterm-it d.o.o., svoj položaj v metalurško in livarski industriji tako na domačem kakor tujem trgu. Družba z neprestanim izpopolnjevanjem kakovosti upravljanja poslovnega sistema in na krepitvi konkurenčne sposobnosti družbe, dosega zaupanje poslovnih partnerjev. S stabilno rastjo in razvojem v skupini povečujemo ugled v poslovnem in družbenem okolju. Poslanstvo holdinga Exoterm, d.d. je izpopolnjevanje kakovosti upravljanja poslovnega sistema in krepitve konkurenčne sposobnosti skupine Exoterm, doseganje zaupanja poslovnih partnerjev in optimalnih poslovnih stroškov, kar omogoča stabilno rast in razvoj ter povečuje ugled v poslovnem in družbenem okolju.

Janko Čevka,
univ. dipl. inž. met.,
Predsednik upravnega odbora

Comments are closed.

 • O podjetju

  EXOTERM-IT, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2002 in je eno vodilnih in največjih proizvajalcev ter dobaviteljev pomožnih materialov za livarstvo in metalurgijo predvsem na območju jugovzhodne Evrope.
 • Kontakt

   Struževo 66, 4000 Kranj, Slovenija

   +386 4 277 700

   exoterm@exoterm.si

 • Socialna omrežja

 • Pridružena podjetja

  Trival kompoziti d.o.o.